preloader
rechage
Biztemizleriz.com
Biz Temizleriz - Ev Temizliği Hizmetleri -Ofis Temizliği - İnşaat Sonrası - Boş Ev Temizliği - Profesyonel Cam Silme - Koltuk Yıkama | Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

Son Güncelleme Tarihi: 05.01.2024

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR :

1.1 ŞİRKET Ünvanı : KSCA TEMİZLİK (Sözleşme metninde “ŞİRKET” olarak anılacaktır.)

Telefon : 0501 054 67 60

E-posta Adresi : www.temizlerizbiz.com - www.biztemizleriz.com (Sözleşme metninde “Site” olarak yer alacaktır.)

Adresi : Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi 69. Sokak No:4/60 Bağcılar/İstanbul

1.2 KULLANICI Ünvanı/Adı-Soyadı: ………………(Sözleşme metninde “KULLANICI” olarak anılacaktır.)

Telefon : ………………….

E-posta Adresi : ………………….

Adresi : …………………..

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:

ŞİRKET, KULLANICI’nın ev ve iş yeri temizliği konularındaki ihtiyaçlarını, ŞİRKET’in çeşitli kriterlere tabi olarak seçtiği uzman kişiler (“Yüklenici”) tarafından sunulan, detayları işbu Sözleşme ve/veya Site’de belirtilen hizmetler (“Hizmetler”) vasıtasıyla karşılayabilecekleri bir platform sunmaktadır. İşbu Sözleşmenin konusu, ŞİRKET’in www.biztemizleriz.com web sitesi üzerinden online olarak sunduğu ürün/hizmetlerden KULLANICI’nın yararlanmasına ilişkin hüküm ve hizmet koşullarının belirlenmesi ve site kullanımına ilişkin olarak ve Tüketici sıfatına haiz KULLANICI’lar için 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu ve Aracılık Sözleşmesini kabul etmekle, KULLANICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ödeme, vergi ve SGK sorumluluğu altında bulunacağı ve tüm bu konularda bilgilendirildiğini şimdiden kabul eder.

İşbu sözleşmenin elektronik ortamda kabul edilmesi, işbu sözleşmenin KULLANICI açısından bağlayıcı olduğu ve 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki mevzuat ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında ön bilgilendirme yapıldığı hususlarının KULLANICI tarafından kabul edildiği sonucunu doğurmaktadır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU HİZMET

AÇIKLAMA

TEMİZLİK YAPILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ/ADEDİ

KDV DAHİL BİRİM FİYAT

ARA TOPLAM

SİPARİŞ İŞLEM VE GÖNDERİM ÜCRETLERİ

 

ÖDEME ŞEKLİ

KREDİ KARTI TEK ÇEKİM, VEYA TAKSİTLE, VEYA EFT VEYA HAVALE

VADE FARKI

 

TOPLAM (KDV DAHİL)

 

Hizmet bedeli ve koşulları yukarıda belirtildiği gibidir.

MADDE 4 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ ve SÜRESİ

4.1. İşbu KULLANICI Sözleşmesi, ŞİRKET ile üye olan KULLANICI

arasında, KULLANICI’nın Site vasıtasıyla sunulan hizmetlerden

faydalanması amacıyla kendisinden talep edilen bilgileri sağlayarak

işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

Aktivasyon anı bakımından ŞİRKET’in kayıtları esas alınır.

4.2. Sözleşmenin süresi, KULLANICI’nın talep ettiği hizmetten yararlanma süresi kadardır.

4.3. Her hizmet talebi için güncel hizmet bedelleri uygulanır. Diğer bir ifadeyle sonraki aşamalardaki hizmet taleplerine, güncel fiyatlar yansıtılacaktır.

4.4. Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara ŞİRKET tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

MADDE 5- BİLDİRİM ve TEBLİGATLAR

5.1. KULLANICI, kayıt sırasında bildirmiş olduğu bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, aksine hallerden kaynaklanabilecek olumsuzluklardan kendisinin sorumlu olacağını, bu nedenle oluşabilecek aksaklık ve zararlardan kaynaklanabilecek sorumluluğun tarafına ait olacağını ve bu nedenle ŞİRKET’ten her ne sebeple olursa olsun herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını, bildirdiği kimlik/unvan, iletişim bilgileriyle e-posta adresinin doğru, geçerli, tam ve güncel bilgiler içerdiğini ve bu bilgilere ŞİRKET tarafından bildirimde bulunulduğu şekliyle itibar edileceğini ve bu bilgilerin esas alınacağını, KULLANICI tarafından aksi bildirilmedikçe, ŞİRKET tarafından KULLANICI’ya yapılacak tüm bildirim ve faturalama işlemlerinin bu bilgiler esas alınarak yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. KULLANICI, ŞİRKET’e bildirmiş olduğu elektronik posta adresine ŞİRKET’in kampanya, ürün ve hizmetlerine ilişkin bilgilendirme mesajları gönderilmesini, isminin/ünvanının ŞİRKET tarafından web sayfasında ve başkaca mecralarda referans olarak gösterilmesini kabul eder.

5.3. Site’de, Site’nin kullanımına veya Hizmetler’e ilişkin olarak

sunulan her türlü kural, duyuru ve beyanlar ile ön bilgilendirme formu ve hizmete ilişkin fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup, işbu Sözleşme ile KULLANICI Site’de yer alan veya yer alacak olan her türlü duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tarafların Yukarıda Madde 1’de belirtmiş oldukları adresleri yasal tebligat adresleri olup, meydana gelen adres değişiklikleri karşı taraf bildirilmedikçe belirtilen adresler tarafların yasal tebligat adresleri olarak kabul edilecek ve bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır. KULLANICI’nın kayıtlı elektronik tebligat alması yasal olarak zorunlu şirketlerden/kuruluşlardan olması halinde, ŞİRKET tebligatları elektronik ortamda bu adrese yapabilecektir.

ŞİRKET, sunduğu hizmet süresi içinde, KULLANICI’ya belirtmiş olduğu elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı,ihtar, ödeme bildirimi,hesap ekstresi gönderebilir. KULLANICI söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebellüğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6 - HİZMET KOŞULLARI

6.1. KULLANICI’ya Site üzerinden erişim sağlanan Hizmetler Yükleniciler tarafından sağlanmakta olup ŞİRKET, yalnızca KULLANICI’ya ihtiyaçlarına uygun Yükleniciler bulabilmesi için bir platform sunmaktadır. ŞİRKET, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin alıcısı veya sağlayıcısı değildir. ŞİRKET’in Yükleniciler tarafından sağlanan Hizmet’in içeriğine, Yüklenici’nin fiil ve eylemlerine, Hizmetler sırasında veya Hizmetler’le ilişkili olarak Yüklenici nedeniyle meydana gelen zararlara ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır ve bu kapsamdaki herhangi bir iddia ya da talebin muhatabı değildir.

6.2. Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. KULLANICILAR, tek bir üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla hizmet alabilirler. KULLANICI, Hizmetler’den faydalanmak için, talep ettiği Hizmet’in kapsamını Site üzerinde kendisine sunulan seçenekler vasıtasıyla tam ve doğru olarak bildirecektir. KULLANICI, başta ev tipi olmak üzere Hizmet’in kapsam, nitelik ve ücretini etkileyebilecek bir bilgiyi yanlış sağlaması halinde, buna ilişkin ekstra ücretin kendisinden talep edilebileceğini yahut Hizmet’in verilmesinin ŞİRKET yahut Yüklenici tarafından reddedilebileceğini bildiğini kabul eder. KULLANICI, Hizmet’i satın alırken seçmediği ekstra hizmetleri Hizmetler’in sağlanması sırasında Yüklenici’den talep edemeyecektir.

6.3. KULLANICI, Site üzerinden Hizmet’i almayı talep ettiği gün ve saatte müsait olan herhangi bir Yüklenici ile otomatik olarak eşleştirilir. ŞİRKET, KULLANICI’nın daha önce Hizmeti’nden memnun kalmadığı, düşük puan verdiği, şikayet ilettiği bir Yüklenici ile eşleştirilmeyeceği konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. KULLANICI’nın, Hizmet’in iptaline ilişkin koşullar saklı kalmak kaydıyla, Hizmet’i sağlayacak Yüklenici’yi reddetme hakkı bulunmamaktadır.

6.4. KULLANICI, Hizmet’in verilmesi için seçtiği gün ve saatin değiştirilmesi talebini en az 24 (yirmidört) saat önceden ŞİRKET’e bildirecektir. KULLANICI Hizmet’in verilmesi için seçtiği gün ve saatin değiştirilmesini talep etmesi halinde, ŞİRKET’in yeni bir gün ve saat belirlenmesi konusunda herhangi bir garanti vermediğini, talep ettiği yeni gün ve saate ilişkin değişiklik talebinin reddedilebileceğini kabul eder. KULLANICI satın aldığı Hizmet’i, seçtiği Hizmet tarihinden en az 24 (yirmidört) saat önce bildirmek kaydıyla ücretsiz olarak iptal edebilecek, KULLANICI’dan Hizmet için tahsil edilen ücret KULLANICI’ya iade edilecektir. ŞİRKET, ücretsiz iptale ilişkin kuralları Site’de yayınlanmak suretiyle dilediği zaman değiştirme, ücretsiz iptal politikasını uygulamadan kaldırma hakkını saklı tutar.

6.5. KULLANICI’ya, müteakip Hizmet alımlarında daha önce kendisine Hizmet sağlayan Yüklenici’den Hizmet talep edebilme imkanı tanınacaktır. KULLANICI, ilgili Yüklenici’nin seçilen gün ve saatte Hizmet’i sağlayabilir durumda olmaması, Yüklenici’nin Hizmet’i vermeyi reddetmesi, Yüklenici ile ŞİRKET arasındaki sözleşmenin sona ermesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan nedenlerle Hizmet’in talep ettiği Yüklenici tarafından sağlanamayabileceğini kabul eder.

6.6. ŞİRKET, herhangi bir neden göstermeksizin belirli bir bölgedeki ev veya işyerlerine yahut herhangi bir KULLANICI’ya Hizmetler’i sağlamayı reddedebilir.

6.7. KULLANICI, Yüklenici ile Site dışındaki bir kanaldan, ŞİRKET’i aradan çıkararak Hizmetler’in sağlanmasına ilişkin herhangi bir anlaşma yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın, yeni Hizmet talebi, satın alınan Hizmetler’in gün ve saatinin değiştirilmesi de dahil olmak üzere Hizmetler’e ilişkin olarak Yüklenici ile Site dışında başka bir kanaldan iletişime geçmesi halinde, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, ödemelere, Hizmet’in sağlanıp sağlanamamasına ve KULLANICI ile Yüklenici arasındaki sair hususlara ilişkin ŞİRKET’in sorumluluğuna gidilemeyecek, KULLANICI ŞİRKET’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyecektir.

6.8. KULLANICI, Yüklenici’nin Hizmet’i tam ve gereği gibi sağlayabilmesi için gereken ortam ve araçları Yüklenici’ye temin edeceğini, Hizmet’in verileceği ev ya da işyerine Yüklenici’nin zamanında girişinin sağlanamaması, Hizmet’in verilmesi için gerekli malzemelerin temin edilememiş olması, herhangi bir nedenle Hizmet’in verilmesinin engellenmiş olması gibi nedenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, KULLANICI’nın kusur ve ihmali nedeniyle Hizmet’in sağlanamadığı yahut eksik sağlandığı hallerde KULLANICI ücret iadesi yahut sair haklar talep edemeyecek, buna ilişkin herhangi bir iddia öne süremeyecektir.

6.9. KULLANICI, Hizmet’in süresinin Hizmet’i satın alırken belirlendiğini, Yüklenici’yi belirlenen süreden fazla ev veya işyerinde tutamayacağını, Yüklenici’den satın aldığı Hizmet kapsamına dahil olmayan taleplerde bulunamayacağını kabul eder.

6.10. KULLANICI, Hizmet’in verileceği ev ve işyerindeki eşyaların güvenliğinin sağlanmasının, Yüklenici’ye anahtar, giriş kartı vs. temin edilmesinin ve bunların geri alınmasının tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, sayılanlardan yahut Hizmetler’in sağlanması sırasında meydana gelebilecek herhangi bir zarardan ŞİRKET’in sorumlu olmadığını, bu kapsamda ŞİRKET’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.11. Hizmetler’e ilişkin bedeller KULLANICI’nın seçtiği Hizmet’in kapsamına göre hesaplanacak ve Hizmet’in seçilip Site üzerinde işlemin tamamlanmasını takiben KULLANICI’nın kredi kartından tahsil edilecek yahut KULLANICI tarafından ŞİRKET’in Site’de bildirilen banka hesabına havale yolu ile gönderilecektir. ŞİRKET tarafından her zaman Site’de çeşitli Hizmetler’in ücretsiz, indirimli veya kampanyalı olarak sunulması imkanı bulunmakta olup ŞİRKET her zaman söz konusu ücretsiz, indirimli veya kampanyalı hizmet sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip Hizmet’i ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir. Böyle bir durumda KULLANICI’nın ilgili Hizmetler’den faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Hizmetler’le ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir.

6.12.Sözleşme konusu hizmet, KULLANICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

MADDE 7- CAYMA HAKKI

7.1. ŞİRKET, KULLANICI’ya aşağıdaki taahhütte bulunmaktadır. KULLANICI, hizmetin ifa edilmemiş olması şartıyla, ŞİRKET ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Söz konusu hak Rezervasyon Sistemi’nde hizmet başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar bulunur. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak www.biztemizleriz.com adresine konu başlığında İptal Talebi ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ŞİRKET’e bildirimde bulunulması şarttır. (Bu bildirim mektup, elektronik posta gibi bir sürekli veri taşıyıcısı-uzaktan iletişim ŞİRKET ile ŞİRKET’in işbu Sözleşme'de belirtilen iletişim adresine yapılabilir.)

7.3. KULLANICI’nın depo etmiş olduğu toplam hizmet bedeli tutarı, Cayma bildiriminin usulüne uygun olarak yapılmış olması koşuluyla, bildirimin yapıldığı andan itibaren 10 gün içerisinde KULLANICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de KULLANICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

MADDE 8 - TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. KULLANICI, Site ve Hizmetler’den faydalanmak için ŞİRKET tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. KULLANICI, Site’ye Facebook hesabı üzerinden üye olması halinde ŞİRKET’e işbu Sözleşme konusu çerçevesinde Facebook hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder. KULLANICI statüsünün tesisi sırasında yahut Hizmetler’den faydalanmak için sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, KULLANICI söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Hizmetler’den faydalanılamamasından ŞİRKET sorumlu değildir.

8.2. KULLANICI, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. KULLANICI’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, KULLANICI Hizmetler’i satın almaya ve bunlardan yararlanmaya ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda KULLANICI statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

8.3. ŞİRKET tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan KULLANICI başvurularını reddedebilir veya KULLANICI başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. ŞİRKET işbu sözleşme ve Site’de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, KULLANICI başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, KULLANICI başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, KULLANICI hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun ŞİRKET tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshederek KULLANICI statüsüne son verebilir.

8.4. KULLANICI, Site’nin kullanımına imkan veren hesaplar, KULLANICI adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. KULLANICI’ya ait hesap, KULLANICI adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat KULLANICI tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin KULLANICI dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle KULLANICI ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran KULLANICI sorumlu olacaktır. KULLANICI, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal ŞİRKET’e bildirecektir.

8.5. KULLANICI, oluşturulmuş hesaplarını, KULLANICI adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir KULLANICIya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

8.6. KULLANICI, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

8.7. KULLANICI tarafından sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup ŞİRKET, KULLANICI bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanmayacak ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. ŞİRKET, Hizmet’in verilmesi için KULLANICI tarafından sağlanan isim, adres, telefon, ev veya işyerine ilişkin özellikler ve sair bilgileri ilgili Yükleniciler’e açıklayabilecek, ilgili Yüklenici Hizmet’in verilmesi için bu bilgileri saklayıp kullanabilecektir.

8.8. KULLANICI, Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

8.9. ŞİRKET’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. ŞİRKET tarafından Sözleşme, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile KULLANICI güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden KULLANICI bizzat sorumlu olacaktır.

8.10. KULLANICI, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ek Madde 9 kapsamında yapılacak sigorta primi ödemelerinin ve ilgili mevzuat uyarınca doğabilecek her türlü bildirim yükümlülüğünün münhasıran kendisine ait olduğunu, Yüklenici’nin sigortalanması, primlerinin ödenmesi ve bunlara ilişkin bildirimlere dair ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu kapsamda ŞİRKET’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyeceğini, KULLANICI’nın bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ŞİRKET’in herhangi bir şekilde yasal, idari veya cezai yaptırıma maruz kalması halinde, ilgili tutarların ilk talepte ödenmek üzere kendisine rücu edileceğini kabul eder.

8.11. Site’nin ve Hizmetler’in kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk KULLANICI’ya aittir. ŞİRKET, KULLANICI’nın Site üzerinde ve/veya Hizmetler ile ilişkili olarak gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile KULLANICI’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan ŞİRKET’in uğayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere KULLANICI’ya rücu edilecektir.

MADDE 9- ÜCRET FATURALAMA ve ÖDEME

9.1. Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu Sözleşmenin KULLANICI tarafından kabul ve onaylanmış olması veya imzalı nüshasının ŞİRKET’e ulaştırılmış olması ve bedelinin KULLANICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ŞİRKET hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

9.2. Online Ödeme Sistemi’ne ŞİRKET’in işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile KULLANICI ve Yüklenici arasındaki ilişki ŞİRKET’ten bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

9.3.Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Yüklenici tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler ŞİRKET’ ten talep edilemeyecek olup ŞİRKET yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli veya iletişim hakkı için Yüklenici’lere fatura kesmekle yükümlüdür.

9.4. Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde ŞİRKET yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından KULLANICI bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

9.5. Hizmetin tesliminden sonra KULLANICI’ya ait kredi kartının KULLANICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini ŞİRKET’e ödememesi halinde, KULLANICI’nın kendisine hizmet teslim edilmiş olması kaydıyla işbu sözleşmede kararlaştırılan bedelin 3 gün içinde ŞİRKET’e ödenmesi zorunludur.

9.6. ŞİRKET mücbir sebepler veya hizmeti engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle Sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu KULLANICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde KULLANICI siparişin iptal edilmesini, ve/veya hizmetin ifasını teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. KULLANICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten iade edilir. KULLANICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, hizmet tutarı, siparişin KULLANICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra KULLANICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, ŞİRKET’in bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

9.7. KULLANICI’nın temerrüde düşmesi halinde, KULLANICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı ŞİRKET’in oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 10- SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

10.1. ŞİRKET, KULLANICI’nın alacağı temizlik hizmeti nedeniyle, iş güvenliği ve işçi sağlığı önlemleri, meydana gelebilecek her türlü kaza ve riskten, üçüncü şahıslara verilebilecek bilimum zarar ve ziyandan; Yüklenicilerin vereceği hizmetlerden kaynaklanabilecek SGK başta olmak üzere, ortaya çıkabilecek bilimum hukuki, idari, cezai ve mali sorumluluklardan bağışık olup, bu sorumlulukların tamamı temizlik hizmetini ve bağlı hizmetleri alacak KULLANICI’ya aittir.

10.2. ŞİRKET, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, Hizmetler’den yararlanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. ŞİRKET, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi, ya da Site’nin kullanılması ile ŞİRKET’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

10.3. KULLANICI, Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar KULLANICI’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullancı, ŞİRKET’in Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı ŞİRKET’in sorumluluğu bulunmadığını, paylaştığı bilgilerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

10.4. KULLANICI’NIN SİTE’Yİ KULLANMASI, HİZMETLER’DEN YARARLANMASI, HERHANGİ BİR YÜKLENCİ’DEN HİZMET ALINMASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ RİSK MÜNHASIRSAN KULLANICI ÜZERİNDE OLACAKTIR. KULLANICI, SİTE VE HİZMETLER’İN KULLANIIMI YÜKLENİCİLER’DEN TEMİN EDİLEN HİZMETLER’E İLİŞKİN OLARAK ŞİRKET’TEN HER NE NAM ALTINDA OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMAYACAĞINI, HİZMETLER’İN VERİLMESİ SIRASINDA YÜKLENİCİ İLE ARASINDAKİ İLİŞKİDEN ŞİRKET’İN SORUMLU OLMADIĞINI, ŞİRKET’İN YÜKLENİCİLER’İN SEÇİMİ KONUSUNDA VE HİZMETLER’İN TAM VE GEREĞİ GİBİ VERİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÖZEN VE ÇABAYI GÖSTERDİĞİNİ ANCAK HİZMETLER’İN KALİTESİNE, KUSURSUZ OLACAĞINA, KULLANICI’NIN TÜM BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAĞINA DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA TAAHHÜT VERMEDİĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. ŞİRKET, UYGULANACAK HUKUKUN IZIN VERDIĞI ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFIYE VE ITIBAR KAYBI, DAHIL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN SİTE VE HİZMETLER’İN KULLANIMI NETİCESİNDE YAHUT YÜKLENİCİ’NİN FİİLLERİ NEDENİYLE MEYDANA GELEN HIÇ BIR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. SİTE VE SİTE ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER VE SAİR İÇERİKLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP, BU KAPSAMDA ŞİRKET’İN BUNLARIN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VE GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK YA DA TAAHHÜDÜ BULUNMAMAKTADIR. ŞİRKET, İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK VEYA İHLALİN SÖZ KONUSU OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR.

10.5. KULLANICI, Site üzerinden ŞİRKET’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

10.6. KULLANICI, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

10.7. KULLANICI, ŞİRKET’in , aşağıda Madde-12’de belirtilen yasak haller ve saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

MADDE 11- SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

Sözleşme süresince; taraflardan birinin işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yedi (7) günden daha uzun süre yerine getirmemesi ya da KULLANICI’nın ŞİRKET’e beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde diğer taraf sözleşmeyi tek taraflı olarak ve derhal fesih hakkına haizdir. KULLANICI yükümlülüklerini ihlal etmesi ya da yanlış ve/veya yanıltıcı mahiyette beyan nedeniyle feshe neden olması durumunda, ödemiş olduğu ücreti geri isteyemeyeceğini, ŞİRKET’in ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumluluğu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

MADDE 12- YASAK HALLER

Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı ŞİRKET’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

Ayrıca, KULLANICI’nın ŞİRKETİ’in servislerini kullanarak aşağıda belirtilen girişim ve eylemlerde bulunması kesinlikle yasaktır :

(i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer KULLANICILAR’ın Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması;

(ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması;

(iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, ŞİRKET ve diğer KULLANICILAR’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması;

(iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, ŞİRKET sunucularına, diğer Bilgisayarlara ve Ağlara Yasa Dışı Yollarla veya Yetkisiz Erişim sağlanmaya çalışılması;

(v) Spam Gönderimi;

(vi) Fikir ve Sanat Eserlerine, Kişilik Hakları Özel Hayata yönelik suçların işlenmesi;

(vii) Phishing Saldırıları;

(viii) Virüs, Kurtçuk, Truva Atı vb. Zarar Verici Dağıtım ile İlgili Aktivitelerde bulunulması;

Kesinlikle yasaktır. Yasak hallerin ortaya çıkması veya tespit edilmesi hallerinde, ŞİRKET’in KULLANICI’ya ait sağladığı hizmetleri durdurma, kısıtlama veya tamamen sonlandırma hakkı saklıdır.

MADDE 13 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme nedeniyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesinde İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Tüketici sıfatına haiz KULLANICILAR şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilirler

MADDE 14- DAMGA VERGİSİ ve DİĞER VERGİLER

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek Damga Vergisi ilk etapta ŞİRKET tarafından ödenecek ve KULLANICI’dan fatura edilmek suretiyle tahsil edilecektir. Diğer her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler KULLANICI tarafından karşılanır.

 

Online Hızlı Rezervasyon

En hızlı, en rahat Rezervasyon yolu için uygulamamızı indirin.

Mobil Uygulamamızı indirerek. rezervasyon sistemlerimizden daha hızlı verim almak için Google Play Mağzasından Uygulamamızı indirip güvenli olarak kullanım alabilirsiniz.

img
img
Destek hattı
Destek almak istiyorum.
Destek almak istiyorum.
Telefon
Facebook
whatsapp-square-color WhatsApp
İnstagram
//