preloader
rechage
Biztemizleriz.com
Biz Temizleriz - Ev Temizliği Hizmetleri -Ofis Temizliği - İnşaat Sonrası - Boş Ev Temizliği - Profesyonel Cam Silme - Koltuk Yıkama | Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

Son Güncelleme Tarihi: 05.01.2024

ÜYELİK SÖZLEMESİ

FİRMAMIZDA SAĞLANAN HİZMETLERİN KULLANIMI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KULLANICI AYDINLATMA METNİ

TEMİZLERİZ BİZ. - BİZ TEMİZLERİZ İstanbul genelinde temizlik hizmeti yapan,personel tedariği sağlayan aracı bir şirkettir. BİZ TEMİZLERİZ'ın tüm müşterileri aşağıdaki hizmet anlaşmalarına tabidir.
İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR.

TEMİZLERİZ BİZ,- BİZ TEMİZLERİZ temizlik şirketi (şirket) olarak anılır.
Müşteri ve Kullanıcı tanımları, KULLANICI ve MÜŞTERİ  web sitesi üzerinden ürün/hizmet satın alan kişi yada kuruluşları temsil eder.
Kullanıcıların kendisineTEMİZLERİZ BİZ ve BİZ TEMİZLERİZ.com adlı web sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden ulaşarak hesap oluşturan, alışveriş yapan ve menfaat sağlayan tüm müşteriler, aşağıdaki ana madde ve alt maddelerden oluşan şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır. Aşağıda belirtilen tüm şartlar, koşulları kabul etmeden, kullanıcı hesap oluşturmak ve ürün/hizmet alımı yapabilmek mümkün değildir. Hesap oluşturan ve ürün/hizmet alımı yapan tüm kullanıcılar bu sözleşmeyi kabul ederek ilerleyebilmektedir.

Bu sözleşme; üyelik ve ürün/hizmet alımı esnasında müşterinin onayına sunulmakta, kabul etmeden ilerlemesine izin verilmemektedir. Ayrıca sitenin alt kısmında sürekli ilanen yayındadır. İncelemek ve okumak müşterinin sorumluluğundadır.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini kabul ve beyan ederler.

Önemli
BU SÖZLEŞME, İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURULAR İÇİN GEÇERLİDİR, BİREYLER YA DA TÜZEL KİŞİLERLE SİBERDİZAYN ARASINDA HİZMET KULLANIM ŞARTLARINI BELİRLEYEN KURALLARDAN OLUŞMAKTADIR. İNTERNET SİTEMİZ ÜZERİNDEN HERHANGİ BİR ÜRÜNÜ SİPARİŞ ETMEDEN ÖNCE KULLANIM SÖZLEŞMESİNİ TAM OLARAK OKUMANIZ GEREKİR! KULLANIM SÖZLEŞMESİ FESİH, GARANTİ BİLGİSİ, SORUMLULULARI VE UYMANIZ GEREKEN KURALLARI İÇERMEKTEDİR. BU SÖZLEŞMEYİ VEYA ŞARTLARINDAN HERHANGİ BİRİNİ KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN SİPARİŞ İŞLEMLERİNİZİ İPTAL EDİNİZ. HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET SİPARİŞİ VERMEYİNİZ.

Üyelik
Müşteriler üye olurken istenen bilgileri (adı, soyadı adres bilgileri vb.) mutlaka doğru girmelidir. Bu işlem güvenlik açısından ve fatura kesimlerinde sorun yaşanmaması için zorunludur. Bu bilgileri kasıtlı olarak yanlış girilmesi durumunda BİZ TEMİZLERİZ hesap bilgilerini yanlış giren kullanıcıların, ücretlerini ödemiş olsalar dahi, bilgilerini düzeltene kadar hesaplarını askıya alınacaktır ve bilgileri güncellenene kadar aktif edilmeyecektir. Düzeltme için belirli bir süre verilecek, verilen sürede bu işlem gerçekleşmediği takdirde hizmet sonlandırılacak verilen ücret kesinlikle iade edilmeyecektir.

Hesap Kurulumu ve Bildirimler
Sipariş geçilmiş olan ürünler/hizmetler ödeme yapıldıktan sonra aktif edilecektir. BİZ TEMİZLERİZ, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir. Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra BİZ TEMİZLERİZ'e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. BİZ TEMİZLERİZ'e müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri BİZ TEMİZLERİZ'e hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

Genel Açıklamalar
Bu Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları (bu “Sözleşme”), uluslararası satış ve pazarlama faaliyetleri ile muhasebe ve faturalandırma BİZ TEMİZLERİZ temizlik şahıs şirketi; (bundan sonra TEMİZLERİZ BİZ, - BİZ TEMİZLERİZ olarak anılacaktır) ile MÜŞTERİ (bundan böyle “Siz” veya “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş ve elektronik ortamda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlük kazanmış bir sözleşmedir. Bu Sözleşme ile birlikte BİZ TEMİZLERİZ'e ait web sitesi BİZ TEMİZLERİZ.com (bu “Site”) ve bu sitede bulunan tüm ürün ve hizmetlerin (tümüne birden “Hizmetler") genel hüküm ve şartlar başlığı altında düzenlenmiş olduğu taraflarca kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ile satın aldığınız ya da bu site aracılığıyla erişim sağladığınız hizmetler için geçerli olan özel hüküm ve şartların yanı sıra yürürlüktedir.

Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan BİZ TEMİZLERİZ.com isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Gizlilik Politikası, TEMİZLERİZ BİZ - BİZ TEMİZLERİZ.com/tr/kisisel-veriler-ve-genel-gizlilik-sozlesmesi adresi üzerinde duyurulan gizlilik ilkeleri ile ilgili prensiplerin belirtildiği politikadır.

İşbu Sözleşme ’de kullanılan “biz”, "bize” ya da “bizim" terimleri BİZ TEMİZLERİZ anlamına gelecektir.

“Siz”, “Sizin” “Müşteri” ya da “Kullanıcı” terimleri işbu Sözleşmeyi kabul eden tüm kişi ya da kurumlar anlamına gelecektir.

BİZ TEMİZLERİZ sadece ve mutlak surette kendi inisiyatifinde olmak üzere, işbu Sözleşmeyi ve işbu sözleşmeye dahil edilmiş olan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri her zaman değiştirebilir ya da yenileyebilir. Söz konusu değişiklikler ya da yenilemeler (i) bu değişiklik ya da yenilemeleri size bildireceğimiz e-posta duyurusunun tarihi ya da web sitesinde yer aldığı tarih yani (ii) “Son Revizyon Tarihi” itibari ile derhal yürürlüğe girecektir.

Sitenin Hizmetlerinden Yararlanabilme Şartları
Bu Siteden ve bu Sitede bulunan Hizmetlerden sadece, yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilir. Bu Siteyi ve bu Sitede bulunan hizmetleri kullanmakla kendinizin; (i) en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu ve/veya (ii) yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Eğer bu Sözleşmeyi kurumsal niteliği olan herhangi bir kurum adına akdediyorsanız, söz konusu kurumsal yapıyı işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve şartlara göre temsil ve ilzam etmek için gerekli yasal yetkiyi haiz olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu durumda “siz”, “sizin” ya da “Kullanıcı” terimleri bu kurumsal yapıyı ifade eder. Şayet, işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra BİZ TEMİZLERİZ tarafından, söz konusu kurumsal yapıyı ilzam etmek için yasal yetkinizin olmadığı tespit edilirse, ödeme yükümlülükleri de dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, işbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak sorumlu olacağınız bilgileriniz dahilindedir.

BİZ TEMİZLERİZ, sahih ve kaynağı sizin kurumsal yapınızın yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul surette uyandıracak herhangi bir talimata, ihbara, belgeye ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelecek hiçbir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır. Bu talimat, ihbar, belge ya da iletişimin sahihliği hakkında makul şüphe olması durumunda, BİZ TEMİZLERİZ ek olarak söz konusu bilgilerin sahihliğini onaylamanızı isteyebilir. Ancak bu onaylama talebi BİZ TEMİZLERİZ'in mükellefiyeti değildir.

1. SORUMLULUKLAR

1.1 Sitemizde satışta olan web yazılımları ve ona bağlı tüm sayfalar BİZ TEMİZLERİZ.com'nin malıdır ve onun tarafından işletilir. BİZ TEMİZLERİZ.com, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler ile sözleşmeler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

1.2 BİZ TEMİZLERİZ.com, üyenin sözleşme konusu ürünlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3 Müşteri,TEMİZLERİZ BİZ- BİZ TEMİZLERİZ ürünlerinin kullanımında, tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka faaliyetlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde bu faaliyetin tespiti halinde, o anki satın almış olduğu tüm ürünler ile müşteri hesabının sorgusuz sualsiz iptal edileceğini ve hiçbir şekilde geri ödeme yapılmayacağını kabul ve beyan eder.

1.4 Site üzerinden deneme amaçlı sahte sipariş verilmesi yasaktır. Tespit edildiği taktirde hesapları iptal edilecek olup mevcut hesap bilgileri ile bir daha hesap oluşturulamaz.

1.5 Müşteri, satın alacağı hizmete ek olarak istek ve düzenlemeler için BİZ TEMİZLERİZ.com'nin belirleyeceği ücreti ayrıca ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Müşteri hizmetinde, sonradan yaptıracağı ek istek ve düzenlemeler ile ilgili hak talebinde bulunamaz. Müşteri, hizmetin sadece kullanım hakkını almakta olduğu gibi sonradan yaptırdığı ek isteklerinde sadece kullanım hakkını satın almaktadır. Böylelikle müşterinin yapılan ek düzenleme ve isteklerin bir benzerinin başka bir müşteri veya siteye eklenmemesi veya genel satışta kullanılmamasını talep etme hakkı yoktur. (Eğer ek bir sözleşme veya anlaşma yok ise.)

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1 İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2 Site’de yer alan tüm ürünler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

2.3 Site içerisinde detayları verilen tüm ürünlerin, görsel tasarım ve kaynak kodları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından tescillenmiş olup tüm hakları saklıdır. Sadece web sitemiz, bayilerimizin web siteleri ve izinli iş ortaklarımız üzerinden satışı gerçekleştirilmektedir.

3. BİLGİ GİZLİLİĞİ

3.1 BİZ TEMİZLERİZ.com, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2 Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda açıklanabilecektir.

4. KAYIT VE GÜVENLİK

4.1 Müşteri, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin müşteri hesabı sonlandırılacaktır.

4.2 Müşteri, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden BİZ TEMİZLERİZ.com sorumlu tutulamaz.

5. İÇERİK BARINDIRMA (WEB HOSTİNG/SUNUCU HİZMETLERİ)

5.1 İçerik barındırma, diğer adı ile web hosting/web sunucusu hizmeti; temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerinin ve/veya veritabanın BİZ TEMİZLERİZ sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir.

5.2 MÜŞTERİ bu Hizmeti kullanarak burada belirtilen şart ve koşullara uymayı kabul etmiş sayılır. İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, BİZ TEMİZLERİZ'in hizmet süresi boyunca, olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir.

5.3 MÜŞTERİ, bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki bazı durumlarda hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:

-Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),
-Donanım arızaları,
-Periyodik Bakım prosedürleri veya veri merkezinin zaman zaman üstlendiği onarımlar,
-Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın BİZ TEMİZLERİZ'in kontrolü dışındaki veya BİZ TEMİZLERİZ tarafından öngörülemeyen nedenler.

5.4 MÜŞTERİ, BİZ TEMİZLERİZ'ın vermiş olduğu web hosting/sunucu hizmetinde sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili yüzde yüz kontrolünün olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.

5.5 BİZ TEMİZLERİZ, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.

5.6 MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’ye konu olan hizmetleri satın almakla veya bir müşteri hesabı oluşturmakla; elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.7 MÜŞTERİ, aşağıda belirtilen yasak materyaller üzerine web yayını yapmayacağını ve faaliyette bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, aldığı hizmetin sorgusuz sualsiz iptal edileceği ve hiçbir şekilde para iadesi vb. yapılmayacağı konusunda mutabıktır.

Yasak materyaller;

Topsite’lar
IRC script’leri, bot’ları
Proxy script’leri/anonimleştiriciler
Korsan yazılım/warez
Resim Barındırma Script’leri (Photobucket ya da Tinypic benzeri)
AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
IP Tarayıcılar
Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
Mail Bomber’lar/Spam Script’leri
Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
Döküm dosyası/Mirror script’ler (rapidshare benzeri)
Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
Verilen Sınırsız hizmetler 3. kişilere ücretsiz veya ücret karşılığında dağıtılamaz
Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
Piyasayı belirleyen bankların programları
Çekiliş/kumar siteleri
MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
Mailer Pro
Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması
IRCD (irc server’ları)
IRC script’leri/bot’ları
Korsan Yazılım/Warez
IP Tarayıcılar
Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları
Mail Bomber’lar/spam script’leri
Escrow hesabı
Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
Çekiliş/kumar siteleri
Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
Mailer Pro
Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması
5.8 Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi halde MÜŞTERİ, aldığı hizmetin sorgusuz sualsiz iptal edileceği ve hiçbir şekilde para iadesi vb. yapılmayacağı konusunda mutabıktır.

5.9 BİZ TEMİZLERİZ servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması durumunda Genel ahlaka ve geleneklere aykırı davranış ve yayınlar yapıyor olmanızdan hizmetiniz kısıtlanabilir veya sonlandırılabilir. Müşteri bunun bilincindedir.

5.10 Müşteri Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.

5.11 İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil BİZ TEMİZLERİZ hizmetleri, sadece izin verilen Müşteri kullanımı içindir. BİZ TEMİZLERİZ sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dâhildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. BİZ TEMİZLERİZ sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder.

5.12 Üçüncü bir kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her hesap askıya alınabilir. Müşterinin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. BİZ TEMİZLERİZ dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.

5.13 BİZ TEMİZLERİZ, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen müşteri şifresinin ve hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

5.14 MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak hesabı altından yapılan veya site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. 

5.15 MÜŞTERİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÖNLEMLERİ ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR;

Web sitelerinin ve veri tabanlarının bağımsız arşiv, yedek kopyalarını temin etmek, istemek, saklamak ve korumak. Web barındırma sistemleri, istenmeyen veya ön görülemeyen bazı durumlarda işlevselliğini yitirebilir, zarar görebilir veya veri kaydı yaşatabilir. BİZ TEMİZLERİZ her ne kadar yedekleme konusunda güçlü ve köklü tedbirler almış olsa da, Müşteri tüm web sitesi dosyalarının ve veri tabanlarının yedeklerini tarafınca almak, saklamak ve korumakla yükümlüdür. Aksi durumda, yaşanacak zarar ve ziyandan BİZ TEMİZLERİZ sorumlu değildir. Müşteri bunu kabul, taahhüt ve beyan eder.
Web sitelerinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak ve hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak.
Web sitelerinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek.
5.16 MÜŞTERİ, BİZ TEMİZLERİZ.com adresinden almış olduğu tüm hizmetler ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda tekrar talep edilir.

6. DİĞER ŞARTLAR VE KOŞULLAR

6.1 MÜŞTERİ, BİZ TEMİZLERİZ'in ve diğer müşterilerinin, ayrıca tüm BİZ TEMİZLERİZ ürünlerinin ticari itibarına, saygınlığına ve prestijine zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını, bu gibi durumların tespiti halinde, müşteri hesabının ve bağlı tüm ürün ve hizmetlerinin sorgusuz/sualsiz iptal edileceğini, herhangi bir iade ödemesi yapılmayacağını, ve bu durumdan kaynaklı BİZ TEMİZLERİZ ve müşterilerinin gördüğü tüm zarar ve ziyanları tazmin ve temin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

6.2 MÜŞTERİ, BİZ TEMİZLERİZ'in hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı, BİZ TEMİZLERİZ'in gördüğü tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

6.3 Talep eden her kim olursa olsun BİZ TEMİZLERİZ'in hizmet vermeyi reddetme, müşteri tarafından sergilenen olumsuz (mobbing) davranışlar ile BİZ TEMİZLERİZ yetkili ve personellerinin çalışma performansını olumsuz yönde etkileyecek davranışlar karşısında, Müşteri'nin ürün/hizmetlerinin kalan kullanımlarına tekabul eden tutarlarını ücret iadesi gerçekleştirmek suretiyle, tüm ürün/hizmetleri ile müşteri hesabını iptal etme hakkı saklıdır. MÜŞTERİ, bunu kabul ve beyan eder.

6.4 BİZ TEMİZLERİZ MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda sipariş esnasında belirtilmiş olunan BİZ TEMİZLERİZ'a ait banka hesabına, MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmış hesaptan havalenin gerçekleşmesi sonucu BİZ TEMİZLERİZ, hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.

6.5 Dönemsel tüm ürün ve hizmetler, en geç hizmet bitiş tarihi itibarı ile ödeme yapılmamışsa, durdurulur. Duraklama süresini müteakiben üç (3) gün içerisinde ödeme yapılmayan ürün ve hizmetler, sistemden kalıcı olarak silinir ve hiçbir sorumluluk kabul edilmez. MÜŞTERİ, bunu kabul ve beyan eder.

7. TEKNİK DESTEK

7.1 BİZ TEMİZLERİZ, Müşteri'nin ürün/hizmet alım tarihinden itibaren, ürün/hizmet'in kendinden oluşan hatalar ve sorunlar karşısında "ücretsiz destek" sağlayacağını kabul ve beyan eder. İlgili ürün/hizmet'e Müşteri tarafından sonradan yapılan müdahaleler ile oluşan sorunlar, bu kapsamın dışındadır. Bu gibi durumlarda çözüm olarak ilgili ürünün BİZ TEMİZLERİZ tarafından verilen standart halinin tekrar temin edilmesi, sisteme kurulması ile çözümlenir. Müşteri bunun bilincinde olup kabul ve beyan eder.

7.2 Müşteri, "Web Yazılımları" hizmeti alanında, BİZ TEMİZLERİZ'den almış olduğu ürün/hizmet'in sorunsuz çalışması için gereken her türlü donanımı temin etmek ve devamlılığını sağlamak ile yükümlüdür. Bu donanımlar temel düzeyde, Müşteri'ye satın alım öncesi ve sırasında beyan edilmiştir. Bazı ürün/hizmetlerde temel düzeyin üzerinde bir takım donanımsal ve yazılımsal ek özellik gerektirebilir. Müşteri, bu gibi durumlarda BİZ TEMİZLERİZ'in ek olarak beyan ettiği özelliklerin de temin edileceğini kabul ve beyan eder.

7.2 Müşteri, satın aldığı tüm ürün ve hizmetlerin "standart işleyişi dışında kalan" tüm hususlar için, ücreti mukabilinde destek hizmeti alacağını, BİZ TEMİZLERİZ'in bu gibi durumlarda iş yoğunluğuna bağlı olarak, ücreti mukabilinde olsa da bazı durumlarda destek hizmeti veremeyeceğini Müşteri, kabul ve beyan eder.

7.3 Müşteri, tüm destek taleplerini BİZ TEMİZLERİZ.com web sitesi üzerinde bulunan "teknik destek sistemi" üzerinden ileteceğini, bunun dışında destek hizmeti alamayacağını kabul ve beyan eder.

7.4 Müşteri tarafından oluşturulan tüm destek talepleri, iş yoğunluğuna bağlı olarak 24 saat içerisinde BİZ TEMİZLERİZ tarafından yanıtlanacaktır.

8. MÜCBİR SEBEP

8.1 Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

9. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

9.1 İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

10. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

10.1 BİZ TEMİZLERİZ.com, dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri  işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

11. TEBLİGAT

11.1 İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, BİZ TEMİZLERİZ.com'nin bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

12. DELİL SÖZLEŞMESİ

12.1 Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Sunucular
Sunucu yapılandırmaları müşteriye ait olup BİZ TEMİZLERİZ tarafından oluşmayan hiçbir soruna müdahale edilmemektedir. Sunucular full kontrollü bir şekilde standart yapılandırmalar ile kurulur ve teslim edilir. Müşteri dilerse sunucu optimizasyon hizmeti satın alarak sunucusunu BİZ TEMİZLERİZ teknisyenleri ile yapılandırabilir.

Sipariş teslim süreleri maksimum 24 saattir.

Hosting
Static IP Sorumlulukları

Ek bir IP adresi almayan müşterilerimiz sabit olarak paylaşımlı IP adresi kullanmaktadır. Paylaşımlı IP adreslerinde oluşabilecek Blacklist sorunlarından BİZ TEMİZLERİZ sorumlu tutulamaz. IP Blacklist'e girmesi durumunda firmamız öncelikle Blacklist'ten çıkma işlemlerini gerçekleştirir.

BİZ TEMİZLERİZ blacklist'e düşen müşteriyi belirleyip bununla ilgili bildirim yapar. Bu bildirime 24 saat içerisinde cevap alınmadığı takdirde müşterinin hizmeti askıya alınır.

Reseller/Bayi: Müşteri Sorumlulukları
Reseller müşterileri kendi müşterilerinden sorumludur. Kesinlikle Reseller müşterilerin müşterilerine BİZ TEMİZLERİZ destek vermemektedir. Reseller müşterileri kendi müşterilerinin güvenliklerinden, içeriğinden ve işletmesinden sorumludur. Reseller hizmetinin sonlandırılma isteği 7 gün öncesinden bildirilmelidir. Reseller hizmeti minimum 1 ay verilmektedir. Reseller kendi müşterilerinin hizmetlerini yedeklemek ve bunu muhafaza etmekle hükümlüdür.

Paket Değişikliği
Web Hosting veya Reseller Hosting müşterileri dilediğinde satın aldığı paketleri satın alma süresi içinde yükseltebilir veya düşürebilir. Müşteri paketini yükseltmek istediğinde, satın aldığı paket ve geçmek istediği paket arasındaki fiyat farkını öder, satın aldığı paketten daha düşük bir pakete geçmek istediğinde FIRMAADIYAZ tarafından kendisine paket sunulur.

Tolerans Edilmeyen İçerikler
Toplu halde atılan Spam ve benzeri istenmeyen e-posta gönderimine tolerans gösterilmemektedir.

BİZ TEMİZLERİZ'e ait olmayan bir sunucudan Spam mail gönderip, reklamı yapılan siteyi sunucularımızda kesinlikle barındırılamaz. Herhangi bir hesabın IP adresi Spam kara listelerine hesap sahibi yüzünden girmesi durumunda hizmet askıya alınacaktır.

BİZ TEMİZLERİZ kullanım sözleşmesine uymayan herhangi bir siteyi, hesabı, veri tabanını veya diğer bileşenlerini değiştirme veya kapatma ve kendi durumuna göre acil durumlarda değişiklik yapma haklarını saklı tutmaktadır.

Kamuya, çocuklara veya Türkiye Cumhuriyeti'ne zararlı içerikler yayınlamak kesinlikle yasaktır, çocuk pornosu, Warez, Toplist veya buna benzer algılanan içerikler gibi. Herhangi bir sitede çocuk pornosu barındırılması veya bildirilmesi durumunda haber verilmeksizin derhal hesap iptal edilecek ve silinecektir.

DDoS ataklar, mail bomer, flood, ip spoffing vb. türünde saldırılar karşısında sunucu üzerindeki diğer kullanıcıların bu durumdan etkilenmesi nedeni ile hizmet geçici olarak askıya alınmaktadır.

Uptime/Erişilebilirlik Garantisi
BİZ TEMİZLERİZ %99 uptime garantisi vermektedir. %1 oranı, bir ay içerisinde en fazla üç gün hizmet vermemesi anlamına gelir. Tüm donanımlarımız Türkiye'de barındırılmaktadır. Verimerkezi tarafından kaynaklanan hatalardan BİZ TEMİZLERİZ sorumlu tutulamaz.

Sunucu güncellemeleri gerekli görüldüğünde saat 00:00 ve 07:00 arasında güncellenir. Planlı güncellemeleri BİZ TEMİZLERİZ minimum 1 gün önceden müşterilerine bildirir. Zorunlu ve ya anlık güncellemeleri BİZ TEMİZLERİZ.com adresinde yayınlar.

Yedekleme
Hosting, Reseller ve Sunucu kullanıcıları kendi yedeklemesinden sorumludur. Yedeklemelerden BİZ TEMİZLERİZ sorumlu değildir. BİZ TEMİZLERİZ yalnızca kendilerinden doğabilecek sorunlarda yedekleme dosyalarını kullanacaktır.

Fiyat Değişikliği
Alınan hizmet sözleşme bitene kadar değişmeyecektir. BİZ TEMİZLERİZ döviz artışından dolayı fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Her türlü uyuşmazlıkta Isparta Merkez Mahkemeleri yetkilidir.

Ödeme ve İptal İşlemleri
Ödemesi yapılmayan hiçbir hizmet aktif edilmez.

Son ödeme tarihi geçmiş müşterilerimizin hizmetleri gece 00:00'da askıya alınır ve ödeme gerçekleştirilmeden aktifleştirilmez. Süresi dolan hizmetler firma insifiyatine göre 3 gün askıda bekletilir belirtilen gün sonunda ödeme yapılmayan hizmetler tamamen silinir. Yedek sorumluluğu kesinlikle müşteriye aittir. Müşteri bilgi vererek ödeme yapacağını belirtir ise hizmet maksimum 15 gün askıda bekletilir, bekletilen tarihten sonra ödeme yapılmaz ise kullanılan gün hesaplanır ve müşteriye ödeme yapılması için fatura oluşturulur. Son ödeme tarihini 15 gün geçiren ve bildirimde bulunmayan ve hiçbir ücret ödemeyen müşteriler için yasal işlemler başlatılacaktır.

Domainlerde (alan adlarında ) ( yeni kayıt olurken yapılan yazım hataları dahil ) ücret iadesi kesinlikle yoktur.

Tescil edilen alan adları (domain) değiştirilemez ve silinemez.

Tüm Hosting paketlerinde memnun kalmadığınız taktirde 7 gün içerisinde iade yapılabilmektedir.

Alan Adı (Domain), VDS Sunucular, Oyun Sunucuları, Oyun Sunucuları Eklentileri, Fiziksel Sunucular ,SSL Sertifikaları ve Lisanslarda kesinlikte geri iade yapılmamaktadır.

Müşteri bu şartları kabul ederek ve isteyerek ödeme yapabilir.

İptal ve İade Şartları:
BİZ TEMİZLERİZ.com üzerinden satın alınan ürünlerin/hizmetlerin iade ve değişim koşulları, ürünün veya hizmet alıcısının nihai sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen satış ve hizmet sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlanmıştır.

1. Hizmet ifasına başlanmamış olması,

2. İadesi talep edilen ürünün ve hizmetin bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikle yeniden satılabilir olması,

3. İade talebinin satın almayı takip eden 7 takvim günü içerisinde ürünün veya hizmet alıcısının nihai sahibi tarafından BİZ TEMİZLERİZ.com merkezine yazılı olarak bildirilmiş olması,

4. Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı ürün ve/veya ürün grubuna mensup diğer ürünler ve hizmetler için ürünün nihai sahibinin daha önceden olumlu sonuçlanmış bir iade talebinin olmaması.

İade Talep Edilemeyecek Ürünler/Hizmetler:
Hizmet ifasına başlanması ve/veya iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması ve işin niteliği sebebiyle iadesi mümkün olmayan hizmetler aşağıda listelenmiştir;

Yıllık ödeme yapılan hizmetler,

Alan Adı (Domain) tescil, yenileme ve transfer hizmetleri,

VDS Sunucular,

Oyun Sunucuları,

Oyun Sunucuları Eklentileri,

Fiziksel (Dedicated) Sunucular,

Sunucu Barındırma (Co-Location),

IP Adresi,

Fiziksel Koruma Paketleri,

SSL Sertifikaları ve Lisanslar,

Müşteriye Özel Tasarım, Yazılım Geliştirme Hizmetleri ve Reklam Çalışmalarının, iade hakkı yoktur.

Paket eklentilerinde erişim yetkisi verilmeyen hizmetlerde, bu yetki talebinin reddi sebep gösterilerek iade talep edilemez.

Sanal Sunucu ve ya Kiralık Sunucu gibi kurulum gerektiren hizmetlerin iadesi söz konusu değildir.

Tüm Hosting hizmetlerinde iade bulunmaktadır.

İade işlemi için 7 gün geçiren ücret iade talepleri onaylanmayacaktır.

Onaylanan iade talepleri maksimum 5 iş günü içerisinde gerçekleşir. BİZ TEMİZLERİZ tarafından kaynaklanmayan işlem aksamaları nedeni ile 5 günün geçmesi durumunda iade işlemi iptal olur.

Her müşterinin bir kez iade talebi onaylanır. İkinci kez bilerek ve isteyerek aynı hizmeti satın alıp iade isteyen müşterilerimizin iade talepleri reddedilir.

İade kabul edilen hizmetlerde iade talebinizin onaylanması için BİZ TEMİZLERİZ tarafından kaynaklanan sunucu problemleri ve kesintiler oluşmuş olmalıdır.

BİZ TEMİZLERİZ sunucularında bulundurduğu dosyalardan sorumludur, müşterinin zararlı dosya ve programlarından sorumlu değildir ve bu yüzden iade kabul edilmemektedir.

BİZ TEMİZLERİZ'den kaynaklanmayan problemlerden dolayı iade talebi kabul edilmez.

İade Usulü
BİZ TEMİZLERİZ.com, yukarıda açıklanan iade talebine uygun ürünler ve hizmetler için yine yukarıda tanımlanan iade şartlarının sağlanması halinde, aşağıdaki usul ve kurallara bağlı kalmak koşulu ile nihai tüketici talebini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde aşağıdaki iade usullerini uygular.

Nakit İadeler
İadesi talep edilen ürün veya hizmet için, ürünün veya hizmetin nihai tüketici isteklerine uygun hale getirilmesinde ve/veya ürünün/hizmetin ilk satış anındaki yalın haline ek, nihai tüketici tarafından talep edilmiş her nevi özelleştirmeler ya da fiili müdahaleler ve/veya uzmanlık gerektiren her nevi teknik hizmetler için ifa edilen ve ifası neticesinde nakdi iadesi mümkün olmayan teknik destek, kargo, banka komisyonu ve BİZ TEMİZLERİZ.com tarafından beyan edilen diğer operasyonel bedeller, hizmetin ve/veya ürünün satış anında tahsil edilen bedelinden düşülür ve hak sahibine ödeme şekline göre defaten veya taksitle nakden iade edilir. Her ne sebeple olursa olsun, ücretsiz hizmet veya ürünlerin ya da özel ve/veya genel kampanyalardan kazanılan indirimlerin nakdi karşılığının iadesi mümkün değildir. Alışveriş kredisi olarak iadesi talep edilen ürün veya hizmetlere ilişkin satış bedellerinin, yeniden ürün veya hizmet satın alımı için kullanılmak üzere alışveriş kredisi olarak tahsisi varsa kargo ve diğer üçüncü taraf fiili maliyetleri düşüldükten sonra başka hiçbir kesintiye uğramaksızın nihai tüketici lehine, ürün veya hizmet için ödenmiş satış bedeli üzerinden gerçekleştirilir. Tüketicinin tercihine binaen alışveriş kredi hesaplarındaki tutarların nihai tüketici tarafından nakit olarak geri çekilmesi ve/veya talep edilmesi mümkün değildir.

İade Talebinin İletimi
İade talepleri, satın almayı takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde;

1. İadeye konu olan ürün / hizmet,

2. İade sebebi (varsa),

3. Talep edilen iade şekli (nakdi veya alışveriş kredisi),

detaylarını içeren ve nihai tüketicinin ürünü ve/veya hizmeti kullanmakta olduğu BİZ TEMİZLERİZ.com üye hesabından destekt talebi göndermesi sureti ile gerçekleştirilir. İlgili iletişim kanalı dışında ve bu maddede yer alan gerekliliklere uymadan gerçekleştirilen hiçbir iade talebi işleme alınmayacaktır. Taksitli alışverişler, kredi kartı kampanya ve puan kullanımları, hediye çeki ve üçüncü taraf indirimleri ile ilgili usuller hediye çekleri ve her ne nam altında olursa olsun hiç bir indirim uygulaması için iade mümkün değildir ve talep edilemez. Kredi kartı işleminde kesilen banka komisyonları ve kredi kartı programları üzerinden kullanılan puanlar iade edilemez. İade edilemeyen bu meblağlar BİZ TEMİZLERİZ.com sorumluluğunda değildir. Kredi kartları ile ilgili uygulamalar banka ve finans kuruluşlarına göre değişkenlik gösterebilir. Yabancı para birimi ile yapılan işlemlerde uygulanacak usul BİZ TEMİZLERİZ.com, ürün ve hizmetlerini hangi para biriminden satışa sunuyor olursa olsun, iade işlemlerinde satın alma anında tahsil ettiği TL (Türk Lirası) tutar üzerinden işlem yapacaktır.

İade Talebinin Reddi
BİZ TEMİZLERİZ.com, daha önceden açıkladığı iade politikalarına ve iade prosedürüne uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.

İade Talebinden Cayma
Nihai tüketici iade talebinden, iade gerçekleşene kadar cayma hakkına sahiptir. Uyuşmazlık ve itiraz hakkı Nihai tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmak üzere BİZ TEMİZLERİZ.com iade politikalarında ihtilafa düşülmesi halinde BİZ TEMİZLERİZ.com merkezinin bulunduğu ülke kanunları esas alınacak ve hukuksal müeyyidelerin işletim Isparta Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri tarafından yürütülecektir. İşbu iade politikaları taraflar arasındaki Hizmet Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olup, BİZ TEMİZLERİZ.com ile onun ürün ve hizmetleri nezdinde nihai tüketici sıfatı taşıyan şahıs ve/veya kurumlar arasında bağlayıcılık arz etmektedir.

Destek Koşulları
Standart Destek

Web sitemiz ve WhatsApp hattımız üzerinden yazılı olarak 7/24 destek alınabilir. 0 (850) 885 0 332 numaralı firma telefonumuzdan sesli olarak müşteri temsilcilerimiz sitemizde belirtilen mesai saatleri aralarında destek vermektedir.

Premium Destek

Premium destek fiyatımız yapılacak işleme göre değişmektedir. FIRMAADIYAZ’ın sunduğu diğer destekler belirtilen seviye ve saat ücreti bazında hesaplanır ve tek kullanımlık alınarak faturalandırılır.

Hizmet Taşıma İşlemleri
Firmamız web site yada sunucularınızı ücretsiz olarak bizim sunucularımıza taşımaktadır. Taşıma işleminin garantisini vermemektedir. Bu hizmeti verme zorunluluğundan muaftır. Taşıma esnasında oluşabilecek zararlardan firmamız sorumlu değildir. Yedek sorumluluğu müşteriye aittir.

Hesaplar; Verilerin Aktarılması
3.1 Müşteri Hesabı: Bu sitenin bazı özelliklerine erişmek ya da bu sitede bulunan hizmetlerin bazılarını kullanabilmek için bir hesap (“Hesap”, “Müşteri Hesabı”) oluşturmanız gerecektir. BİZ TEMİZLERİZ'e, hesabınızı oluşturduğunuzda sunduğunuz tüm bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz tutacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. BİZ TEMİZLERİZ'in, hesap bilgilerinizin gerçek dışı, yanlış, süresi dolmuş ya da eksik olduğuna kanaat getirmesi halinde, BİZ TEMİZLERİZ'in sadece ve mutlak surette kendi takdir yetkisi dahilinde hesabınızı askıya alma ya da sonlandırma hakkını saklı tuttuğu tarafların malumudur. Sizin yetkiniz dahilinde olsun ya da olmasın hesabınızda gerçekleşecek tüm etkinliklerden sizin sorumlu sayılacağınız ve sınırlama olmaksızın müşteri numaranız/giriş kimliğiniz, şifreniz, ödeme metodu/metotları (aşağıda açıklanmıştır) ve güvenlik bilgileriniz dahil olmak üzere hesap bilgilerinizi mutlaka gizli tutmanız gerekliliği bilgileriniz dahilindedir. Herhangi bir güvenlik ihlali yaşanması ya da Hesabınızın yetkiniz haricinde kullanılması durumunda BİZ TEMİZLERİZ'i derhal durumdan haberdar etmeniz gereklidir. BİZ TEMİZLERİZ hesabınızın izinsiz kullanılmasından dolayı uğrayacağınız hiçbir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Bununla beraber, hesabınızın kullanılmasından dolayı neden olduğunuz BİZ TEMİZLERİZ'in ya da üçüncü kişilerin zararından sizin sorumlu tutulacağınız da bilgileriniz dahilindedir.

3.2 Verilerin Aktarımı: BİZ TEMİZLERİZ, hesabınızı oluşturduğunuzda sunduğunuz tüm bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz kabul ederek ve Hesap bilgilerinizi doğru, güncel ve eksiksiz tutacağınızı kabul etmek sureti ile gerek yurt içi gerek yurt dışı Emniyet, Savcılık, Mahkeme ve sair mercilerden gelen veya gelebilecek talepler üzerine tüm bilgilerinizi bu kişi veya kurumlarla paylaşabilir. Bu taleplere verilen cevaplarda BİZ TEMİZLERİZ hesabınızı oluşturduğunuz sırada ve akabinde sunmuş olduğunuz tüm bilgi ve belgelerinizin talep eden kişi veya kurumlara verilebileceğini, teknik aksaklıklardan meydana gelebilecek herhangi bir hatalı bir bildirim bakımından herhangi bir hak veyahut talebiniz olmadığını işbu sözleşmenin kabulü ile kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. BİZ TEMİZLERİZ'e gelen “Yasal talepler; Bilgi Talepleri” Emniyet, Savcılık gibi soruşturma makamlarından gelebileceği gibi, mahkemeler gibi BİZ TEMİZLERİZ kovuşturma makamlarından da gelebilir.

3.3 Hizmet İç Transferi (Hizmet Devri): BİZ TEMİZLERİZ bazı hizmetlerinde iç transfer (Hizmet Devri) servisi sunmaktadır. Bireysel müşterilerde müşteri hesabı altından transfer edilecek hizmet seçilerek “iç transfer talebi” ile mevcut müşteri TC Kimlik No ve transferin yapılacağı müşteri numarası belirtilerek hizmet transfer isteği başlatılır. Kurumsal müşterilerde ise sadece transferin yapılacağı müşteri numarası belirtilerek hizmet transfer isteği başlatılır. Transferi başlatan müşteriye “Transfer Onayı” bildirimi sistemde tanımlı yetkili e-posta adresine gönderilir. Mevcut Müşterinin onayı ile hizmet transferinin yapılacağı müşteriye istek bildirilir. Müşterinin müşteri hesabı’ndan bu isteği onaylaması ile hizmet transfer işlemi tamamlanır. Hizmet transfer isteğini başlatan müşteri, transfer talebini karşı müşteri onaylamadığı süre içerisinde iptal edebilir. Her iki taraf tarafından onaylanmayan transfer istekleri 5 (beş) gün içerisinde otomatik olarak iptal edilir. Hem Bireysel Müşteri, hem de Kurumsal Müşteri hesaplarında BİZ TEMİZLERİZ öncelikle fatura bilgilerinde yer alan müşteri ad, soyad ve adres bilgilerini gerçek müşteri bilgisi olarak kabul etmektedir. Kurumsal Müşteri hesaplarında fatura bilgilerinde yer alan kurumun tam ticaret ünvanı ve adres bilgileri BİZ TEMİZLERİZ tarafından gerçek müşteri bilgileri olarak kabul edilecektir. Ancak her iki halde de gerek Bireysel gerek Kurumsal Müşteriye verilen Müşteri numarası ve Müşteriye ait şifrelerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve bu üçüncü kişilerin kendilerini, BİZ TEMİZLERİZ'e, çalışanlarına, uzaktan destek ekibine müşteri olarak tanıtmaları durumunda ve çeşitli taleplerde bulunmaları halinde BİZ TEMİZLERİZ adı geçen taleplerin yerine getirilmiş olmasından sorumlu tutulamaz. BİZ TEMİZLERİZ her hâlükârda bir hesabın devri için müsait olunup olunmadığı, devrin mümkün olup olmadığı ve devrin tamamlanması için gereken zaman gibi konularda garanti veremez. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan BİZ TEMİZLERİZ hiçbir şekilde sorumlu değildir. Devir işlemi hizmet süresi sonunda devir edilecek hesabın hizmetin ücretini ödemesi ile yapılmaktadır.

Uyulması Gereken Genel Kurallar
Aşağıda yer alan kurallar taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

4.1 Müşteri, bu Siteyi ve bu sitede bulunan hizmetler ile sunduğu tüm içerikleri, işbu Sözleşme ve uygulamadaki tüm ulusal ve uluslararası kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak kullanacaktır.

4.2 Müşteri, önceden hususi yazılı izin almaksızın başka bir Kullanıcının ya da başka bir kişi ya da kurumun kimliğiyle siteye girmeyecek ve başka bir Kullanıcıya, şahsa ya da kuruma vekaleti veya yazılı sözleşme veya izin belgesi olmaksızın içerik sunumu yapmayacaktır.

4.3 Müşteri, önceden hususi yazılı izinlerini almaksızın, kullanıcı içeriklerini (aşağıda açıklanmıştır) ya da başka bir kullanıcı, kişi ya da kuruma ait kamuoyuna ifşa edilmemesi gereken ya da bu kişilerin özel hayatlarını ilgilendiren bilgileri derlemeyecek ya da bunlardan yararlanmayacaktır.(kişisel bilgi veriler, özel hayatın gizliliğini ihlal edecek türde bilgi, belge, veri ve kayıtlar)

4.4 Bu Site ve bu sitede bulunan hizmetler ya da içerikler (sadece ve tümüyle BİZ TEMİZLERİZ'in takdir yetkisine göre belirlenecek olup) aşağıdaki biçimlerde kullanılmayacaktır:

4.4.1 BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER, 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 8. MADDESİ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:

1. MADDE 8- (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin en-gellenmesine karar verilir:

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;

İntihara yönlendirme,

Çocukların cinsel istismarı,

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,

Sağlık için tehlikeli madde temini,

Müstehcenlik(adult),

Fuhuş,

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama,

b)Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

4.4.2 BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN ŞEREFE KARŞI SUÇLARINI DÜZENLEYEN 8. MADDESİ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ.

Hakaret

MADDE 125. - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırı,

4.4.3 BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN MALVARLIĞINA İLİŞKİN SUÇLARI DÜZENLEYEN 10. BÖLÜMÜ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ.

Hırsızlık

MADDE 141. - (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almak,

Nitelikli hırsızlık

MADDE 142…

(2) Suçun;

c) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

İşlenmesi halleri.

4.4.4 BUNUN YANI SIRA:

Yasa dışı ya da yasa dışı etkinlikleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda;

Tahkir edici, taciz edici, kötüleyici vesair davranışlarda bulunarak ya da bu davranışları destekleyici ya da teşvik edici tarzda;

Nefret ve düşmanlığa yol açıcı söylemlerde bulunma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işleme, terörist etkinliklerde bulunma ya da insanlara, hayvanlara ya da mala karşı şiddet uygulama ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda hareket etme;

Spam ya da diğer istenilmeyen toplu e-posta gönderme, bilgisayar ya da ağ korsanlığı ya da şifre kırma eylemlerinde bulunma ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda hareket etme;

Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek;

Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların özel hayatın gizliliği ya da kişilik haklarını ihlal etmek ya da diğer kullanıcılar, diğer kişilere ya da kurumlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğunuz gizlilik yükümlüklerini çiğnemek;

Bu sitenin ya da bu sitede bulunan hizmetlerin yerine getirilmesini aksatacak tarzda;

Yazılım yada donanımın işlevselliğini bozmak, aşırı kaynak kullanımı, sınırlandırmak ya da bunlara zarar vermek için tasarımlanmış ya da bu tür bozucu ve zararlı etkide bulunabilme özelliğini haiz virüs, solucan, böcek, trojan ya da diğer kod, dosya ya da programları site içeriğine dahil etmek ya da yüklemek; yada

BİZ TEMİZLERİZ ya da BİZ TEMİZLERİZ'in hizmetleri ile ilgili olarak yanlış ya da yanıltıcı dil kullanmak ya da asılsız ya da küçük düşürücü iddia ya da ithamlarda bulunmak.

4.5 Kaldı ki Müşteri, BİZ TEMİZLERİZ'den hususi olarak yazılı izin almaksızın bu sitenin ya da bu sitede bulunan hizmetlerin, ürünlerin, içeriğin bir kısmı ya da tamamını başkaca bir ortama kopyalayamayacak ya da dağıtamayacaktır.

4.6 Müşteri, bu site ya da bu sitede bulunan hizmetleri ya da bu siteyle ilgili teknolojilerin hiçbir kısmını değiştiremeyecek ya da üzerinde oynama yapamayacaktır.

4.7 Müşteri, BİZ TEMİZLERİZ içeriğine (aşağıda tanımı

Online Hızlı Rezervasyon

En hızlı, en rahat Rezervasyon yolu için uygulamamızı indirin.

Mobil Uygulamamızı indirerek. rezervasyon sistemlerimizden daha hızlı verim almak için Google Play Mağzasından Uygulamamızı indirip güvenli olarak kullanım alabilirsiniz.

img
img
Destek hattı
Destek almak istiyorum.
Destek almak istiyorum.
Telefon
Facebook
whatsapp-square-color WhatsApp
İnstagram
//